Zmiana UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego w ramach UFK nominowanych w PLN i USD

Informujemy, iż z dniem 26 maja 2014 r., nastąpiła zmiana UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego dla środków zgromadzonych w ramach UFK nominowanych w:


• PLN,
z UFK – PKO Skarbowy (PLN) na UFK – Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN)

oraz

• USD,
z UFK – JPMorgan Series II (USD) na UFK – Fidelity US Dollar Cash (USD)


Zmiany dotyczą wszystkich produktów, w których UFK – PKO Skarbowy (PLN) oraz JPMorgan Series II (USD) są wskazane jako UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego.