Zmiana UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego dla wybranych produktów

Informujemy, iż nastąpiła zmiana UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego dla środków nominowanych w PLN, w produktach dla których funkcję FONPRI pełnił UFK- PKO Rynku Pieniężnego (PLN) na UFK – Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN).