Komunikat Aegon TU na Życie S.A.

24 listopada 2014 roku zaprzestaliśmy pobierania opłat likwidacyjnych od Klientów, którzy zdecydują się na wcześniejsze rozwiązanie umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną. Nasza decyzja była dobrowolna, podjęta z uwzględnieniem uzasadnionych oczekiwań co do istotnych zmian na rynku ubezpieczeniowym.

Informujemy, że począwszy od 8 czerwca 2015 roku, zawieszamy naszą dobrowolną decyzję o niepobieraniu opłat likwidacyjnych.

Jako Spółka obecna w Polsce od ponad 15 lat, chcemy być uczestnikiem rynku funkcjonującym na tych samych zasadach, co nasze otoczenie konkurencyjne. Jednakże, przez ponad pół roku od naszej decyzji o niepobieraniu opłat likwidacyjnych, na rynku nie zaszły żadne zmiany, które doprowadziłyby do uregulowania tak istotnej dla całej branży kwestii. Jesteśmy otwarci na nowe, korzystne dla Klientów rozwiązania i aktywnie uczestniczymy w pracach nad ustaleniem ogólnorynkowych standardów w zakresie rozliczania kosztów umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym na wypadek wcześniejszej rezygnacji z umowy.

Zawieszenie decyzji o niepobieraniu opłaty oznacza, że od 8 czerwca 2015 roku, jeśli Klient zdecyduje się na wcześniejszą rezygnację z umowy ubezpieczenia, zostanie pobrana opłata w wysokości obowiązującej przed podjęciem decyzji w listopadzie 2014 roku.

Zawieszenie decyzji następuje do czasu wypracowania przez rynek i regulatorów standardu dotyczącego udziału konsumenta w kosztach poniesionych przez instytucje ubezpieczeniowe w związku z umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zapewniamy, że jesteśmy gotowi reagować na bieżący rozwój sytuacji i adekwatnie do niej dostosowywać naszą praktykę postępowania.

 


Zarząd

Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.