Komunikat o likwidacji UFK ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego

Informujemy, że Zarząd ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. podjął decyzję o przejęciu subfunduszu ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego przez subfundusz ING Akcji Środkowoeuropejskich. Decyzja wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2015 r.

https://www.nntfi.pl

W związku z powyższym Zarząd Aegon TU na Życie S.A. podjął decyzję o wycofaniu ze swojej oferty ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK – ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego (PLN).

Z uwagi na powyższe, zlecenia Transferu oraz zmiany alokacji składki będą przyjmowane do 17-go lutego 2015 r. Jeśli nie dokonają Państwo Transferu w podanym terminie, środki zgromadzone w wycofywanym UFK zostaną automatycznie przeniesione przez Towarzystwo do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, odpowiednio do postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminów Funduszy mających zastosowanie do zawartej przez Państwa umowy ubezpieczenia.

Aktywa przeniesione do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego mogą Państwo w dowolnym momencie przetransferować do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ofercie Towarzystwa.

Zlecenie Transferu oraz zmiany Alokacji Składki można złożyć osobiście lub za pośrednictwem aplikacji internetowej „Twój Rachunek” dostępnej na stronie www.aegon.pl .
Transfer oraz zmiana Alokacji Składki zostaną wykonane bezpłatnie i nie zostaną zaliczone do limitu bezpłatnych zleceń, określonego w załączniku do ogólnych warunków ubezpieczeń.