Kwartalna stopa UFK – AEGON Gwarantowany Q3 2015

Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa UFK – AEGON Gwarantowany (PLN) na III kwartał 2015 r. na poziomie 0,25% w skali roku.