Kwartalna stopa UFK – Aegon Gwarantowany Q4 2015

Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) na IV kwartał 2015 r. na poziomie 0,25% w skali roku.