Ogłoszenie w sprawie likwidacji Inventum Parasol FIO

Ogłoszenie ING Banku Śląskiego w sprawie likwidacji Inventum Parasol FIO (dawniej Idea) z 21.01.2015 r.

Informujemy, że ING Bank Śląski opublikował 21 stycznia 2015 r. ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji Inventum Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami.

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie ING Banku Śląskiego:
http://www.klienci-inventum.pl/inventum/komunikaty-inventum?news_id=1100268-rozpoczecie-likwidacji-parasol