Raport Aegon: kobiety na emeryturze

88% Polek wątpi czy na emeryturze uda im się utrzymać dotychczasowy poziom życia – pokazuje najnowszy raport Aegon: Zmiana oblicza emerytur. Kobiety: utrzymanie równowagi pomiędzy rodziną, karierą i bezpieczeństwem finansowym. Wynika z niego, że nadziejom na godne życie po zakończeniu pracy, towarzyszą liczne obawy i wątpliwości.

Aegon od kilku lat bada gotowość wybranych społeczeństw do finansowych wyzwań związanych z emeryturą w dziesięciostopniowej skali Indeksu Przygotowania Emerytalnego (Aegon Retirement Reality Index – ARRI). Im wyższa liczba punktów w skali od 1 do 10 – tym lepsze przygotowanie finansowe. Spośród respondentów z 15 krajów w których obecny jest Aegon, najlepiej wypadły Hinduski (6,9 pkt.), Brazylijki (6,5 pkt.) i Chinki (6,2 pkt.). Polki uplasowały się na 12 miejscu (4,9 pkt.). Bardziej pesymistycznie na swoje finansowe życie na emeryturze patrzą jedynie Japonki (4,4 pkt.), Hiszpanki (4,5 pkt.) i Węgierki (4,7 pkt.).

„Ekonomiści szacują wysokość przyszłych emerytur średnio na 30% ostatniej pensji. Tymczasem z naszego raportu wynika, że Polki będą potrzebować aż 80% ostatniej pensji by utrzymać na emeryturze zadowalający poziom życia” – mówi Michał Biedzki, prezes Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie. – „Powstanie więc 50-procentowa wyrwa między nadziejami a rzeczywistością. Jedynym sposobem na jej zasypanie, jest zgromadzenie dodatkowego kapitału na emeryturę. Pomóc w tym może ubezpieczyciel”.

Polki mają najwięcej negatywnych skojarzeń ze słowem „emerytura” – zły stan zdrowia (47%), bieda (43%) i niepewność (40%). Tym bardziej dziwi, że tylko co piąta Polka deklaruje regularne odkładanie dodatkowych środków na emeryturę. Tymczasem systematycznie robi to niemal połowa Szwedek, Chinek, Amerykanek i Hindusek.

Tylko Węgierki wyprzedzają Polki twierdząc, że potrzebują emerytury niemal równej z ostatnią pensją (86%) – (Polki – 81%). Bardziej realistyczne są Brytyjki – (63 %), Japonki (64%), Kanadyjki (66%) i Amerykanki (67%). Nietrudno jednak zauważyć, że to przedstawicielki krajów dobrze rozwiniętych i zamożnych. Nic więc dziwnego, że ponad połowa badanych Polek (57%) nadzieje na finansową stabilność wiąże z wysokością dochodów swojego partnera.

Polki nie mają też wątpliwości, że ustawowy termin przejścia na emeryturę jest fikcją. Większość badanych wskazuje 64 lata jako wiek, w którym planują przejść na emeryturę. Tylko 29% zamierza zrobić to od razu. 58% planuje stopniowe zakończenie kariery zawodowej (praca na pół etatu, inne formy zatrudnienia, zajęcia dorywcze).

Tylko 9% Polek jest pewnych, że uda im się zebrać odpowiedni kapitał na emeryturę, a jedynie 2 %, że zachowają wygodny styl życia. Co ciekawe najwięcej pewności wykazują mieszkanki Chin i Indii – jest to jednak związane z tradycją rodzin wielopokoleniowych i kulturową presją na młodych aby zapewnili byt rodzicom.