Raport Aegon: Przygotowanie emerytalne osób zajmujących się domem

Osoby zajmujące się domem nie oszczędzają na emeryturę, a jesień życia kojarzy im się z biedą i zależnością od rodziny – wynika z Ankiety Przygotowania Emerytalnego Aegon 2015. Na tle tych statystyk dane dotyczące Polaków są alarmujące.

Analitycy Cicero Group na zlecenie firmy Aegon, dostarczającej usługi finansowe, ubezpieczenia na życie, emerytury i systemy zarządzania majątkiem, wzięli pod lupę zwyczaje osób zajmujących się domem związane z oszczędzaniem na emeryturę . Wśród respondentów z 15 badanych państw Polacy są jednym z narodów, który najgorzej ocenia swoje perspektywy związane z emeryturą.

Emerytura – czarno to widzę

Jak wynika z Ankiety Przygotowania Emerytalnego Aegon 2015 osoby zajmujące się domem podchodzą do emerytury mniej optymistycznie niż osoby pracujące i emeryci. Dobre skojarzenia z emeryturą ma 71 proc. osób pracujących i emerytów. Z kolei wśród osób zajmujących się domem odsetek ten wynosi jedynie 60 proc. Dla porównania, Niepewność i bieda to dwie kwestie, które w największym stopniu martwią osoby zajmujące się domem. To zbiorcze dane dla 15 badanych krajów. W przypadku Polski wyniki prezentują się o wiele bardziej niepokojąco. Jesteśmy rekordzistami jeśli chodzi o złe skojarzenia z emeryturą. 79 proc. badanych Polaków zajmujących się domem wskazało na negatywne konotacje. Co więc kojarzy nam się z emeryturą? W pierwszej kolejności zły stan zdrowia (41 proc.) i wypoczynek (41 proc.), dalej niepewność (35 proc.), bieda (33 proc.) i zależność od innych (22 proc.).

Trudno się dziwić, skoro aż 89 proc. badanych Polaków zajmujących się domem nie jest pewnych, czy na emeryturze osiągnie dochód, który pozwoli na komfortowe życie. To najgorszy odsetek ze wszystkich badanych państw, gdzie taką obawę ma niespełna co drugi badany.

Ankieta Przygotowania Emerytalnego Aegon 2015 pokazuje wyraźnie, że bardzo duża grupa osób, które zajmują się domem, jest nieprzygotowana do emerytury. Wiele z nich polega obecnie na małżonku lub partnerze, nie zdając sobie sprawy z ryzyk, jakie niesie „trzeci wiek”. Niestety istnieje większe prawdopodobieństwo niż w innych grupach demograficznych, że wysokość zgromadzonych na emeryturę środków będzie niewystarczająca – podkreśla Michał Biedzki, Prezes Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.

Pomogę, choć potrzebuję pomocy

Ankieta Przygotowania Emerytalnego Aegon 2015 wykazuje również rozbieżność pomiędzy tym, w jaki sposób osoby zajmujące się domem postrzegają swoją sytuację finansową, a stopniem, do jakiego spodziewają się polegać na dochodzie swojego małżonka/partnera. 26 proc. respondentów globalnego badania zajmujących się domem oczekuje, że będzie wymagać wsparcia finansowego od członka rodziny (innego niż małżonek/partner) w czasie emerytury. Co na to Polacy? Taką deklarację złożyła ponad 1/3 badanych. Jednocześnie aż 48 proc. z nas nie wie, czy będzie potrzebowało takiego wsparcia. To kolejny rekord badania. Polacy zajmujący się domem w większości będą polegać na małżonkach i partnerach. Tylko 3 proc. ankietowanych stwierdziło, że małżonek/partner będzie mało ważnym lub nieważnym źródłem wsparcia finansowego na emeryturze.

Natomiast wiele osób zajmujących się domem (44 proc.) spodziewa się, że w czasie emerytury będzie musiało zapewnić wsparcie finansowe członkowi rodziny. Znów – na tle pozostałych krajów – Polacy nie najlepiej oceniają swoje perspektywy. 1/4 badanych nie potrafi odpowiedzieć na to pytane. Aż 59 proc. respondentów twierdzi, że spadnie na nich obowiązek pomocy rodzinie. Co więcej, połowa tej grupy jest zdania, że będzie musiała wspierać finansowo własne dzieci.

Oszczędności ważne, ale niezaplanowane 

11 proc. osób zajmujących się domem posiada opracowaną strategię emerytalną, co kształtuje się podobnie wśród osób pracujących. Martwi fakt, że istnieje duża rozbieżność pomiędzy odsetkiem osób zajmujących się domem a osób pracujących, które mówią, że nie posiadają żadnego planu na okres emerytury. Obecnie 51 proc. osób zajmujących się domem nie ma strategii emerytalnej – formalnej lub nieformalnej. Jedynie 22 proc. posiada plan awaryjny, który zapewniłby im dochód, na wypadek gdyby były niezdolne do kontynuowania pracy przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Niestety tutaj również Polacy nie wypadają zbyt dobrze – 59 proc. osób zajmujących się domem nie ma żadnego planu awaryjnego. Z kolei 70 proc. ankietowanych nie ma również żadnej strategii oszczędzania na emeryturę. Co dziesiąty badany w ogóle nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie.

Panie przodem

Według ankiety większość osób zajmujących się domem to zamężne lub pozostające w związku partnerskim kobiety w wieku pomiędzy 18 a 44, które mają jedno lub więcej dzieci. Polegają finansowo na swoim małżonku/partnerze. Niestety prawie w ogóle nie planują swojej emerytury. Ta grupa powinna osobiście zaangażować się w rodzinne działania finansowe i w planowanie – powinny zrobić to dla siebie samych i aby dać dobry przykład swoim dzieciom.
Z myślą o swojej przyszłości osoby zajmujące się domem, czyli głównie Panie, już dziś powinny zastanowić się nad swoimi oszczędnościami na emeryturę. Co więcej, warto także posiadać plan na wypadek utraty pracy przez małżonka/partnera, rozwodu lub separacji bądź nagłego zgonu – mówi Michał Biedzki.

Pobierz raport

 

O badaniu

Indeks Przygotowania Emerytalnego Aegon powstał w oparciu o ankiety na grupie 14 400 osób pracujących i został opracowany w celu zbadania nastawienia i zachowań dotyczących planowania emerytalnego. Do celów niniejszego raportu, dodatkowo 1600 osób zajmujących się domem, 100 w każdym kraju i 200 w Chinach, zostało poddanych badaniu ankietowemu. Ankieta została przeprowadzona w lutym 2015 roku.