Sprawozdania finansowe funduszy Inventum

Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszy Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO.

Zawiadamiamy, że 8 lipca 2015 roku ING Bank Śląski S.A. jako Likwidator funduszy Inventum Premium SFIO oraz Inventum Parasol FIO na stronie klienci-inventum.pl opublikował Informację półroczną o stanie likwidacji funduszy Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO na dzień 8 lipca 2015 r.

Ze szczegółami można zapoznać się tutaj: http://klienci-inventum.pl/inventum?news_id=1100419-informacja-polroczna-o-stanie-likwidacji-funduszy-inventum