Wydłużenie terminu likwidacji Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO

Ogłoszenie ING Banku Śląskiego S.A. likwidatora Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO (dawniej fundusze Idea) z 14 grudnia 2015 roku.

Informujemy, że 14 grudnia 2015 r , ING Bank Śląski S.A. opublikował ogłoszenie informujące o wydłużeniu terminu zakończenia likwidacji funduszu Inventum Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami oraz funduszu Inventum Premium SFIO. Nowy przewidywany termin zakończenia likwidacji ww. funduszy to 8 stycznia 2017 r.

Treści komunikatów są dostępna na stronie likwidatora:
http://klienci-inventum.pl/inventum/komunikaty-inventum?news_id=1100520-ogloszenie-o-wydluzeniu-terminu-zakonczenia-likwidacji-inventum-parasol-fio

http://klienci-inventum.pl/inventum/komunikaty-inventum?news_id=1100519-ogloszenie-w-wydluzeniu-terminu-zakonczenia-likwidacji-inventum-premium-sfio-w-likwidacji

W związku z ww. ogłoszeniami Aegon TU na Życie S.A., na identyczny okres odpowiednio zawiesza transakcje związane z umarzaniem jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, których aktywa są ulokowane w ww. fundusze inwestycyjne.

Bieżące informacje o kolejnych etapach procesu likwidacji dostępne są na stronie likwidatora www.klienci-inventum.pl oraz będą dostępne na naszej stronie.