Informacja dotycząca wznowienia transakcji na UFK – BlackRock Continental European Flexible (EUR)

Dotyczy tylko umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A. i umów grupowego ubezpieczenia zawartych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Informujemy, że fundusz inwestycyjny BlackRock Continental European Flexible (EUR), do którego są lokowane aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK – BlackRock Continental European Flexible (EUR), wznowił zbywanie tytułów uczestnictwa.

W związku z powyższym od 6 lutego 2015 r. można ponownie uwzględniać UFK – BlackRock Continental European Flexible(EUR) w zleceniach Alokacji Składki oraz transferować do niego środki.