Zmiana nazw wybranych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Informujemy, że w wyniku zmiany nazw funduszy inwestycyjnych, z dniem 3 marca 2015 roku zmienią się nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK), których aktywa są w 100% inwestowane w jednostki uczestnictwa tych funduszy inwestycyjnych.

ID  Aktualna nazwa UFK  Nowa nazwa UFK
 117  UFK – Credit Suisse Equity Global Prestige (EUR) UFK – Credit Suisse Equity Global Prestige Equity Fund (EUR)
 255  UFK – Credit Suisse Equity Global Value (CHF) UFK – Credit Suisse Equity Global Value Equity Fund (CHF)
 58  UFK – Arka BZ WBK Ochrony Kapitału (PLN) UFK – Arka BZ WBK Gotówkowy (PLN)
 36  UFK – Arka BZ WBK Akcji (PLN) UFK – Arka BZ WBK Akcji Polskich (PLN)