Zmiana nazw wybranych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych ING

Uprzejmie formujemy, iż w wyniku zmiany nazwy funduszy inwestycyjnych z dniem 21 lipca 2015 roku zmianie ulegną nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK), których aktywa są w 100% inwestowane w jednostki uczestnictwa tych funduszy Inwestycyjnych.

ID  Obecna nazwa UFK Nowa nazwa UFK 
 23  UFK – ING Akcji (PLN) UFK – NN Akcji (PLN)
 24  UFK – ING Zrównoważony (PLN) UFK – NN Zrównoważony (PLN) 
 25  UFK – ING Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK – NN Stabilnego Wzrostu (PLN)
 26  UFK – ING Gotówkowy (PLN) UFK – NN Gotówkowy (PLN)
 96  UFK – ING Selektywny (PLN) UFK – NN Selektywny (PLN)
 97  UFK – ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości (PLN) UFK – NN Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości (PLN)
 200  UFK – ING Obligacji (PLN) UFK – NN Obligacji (PLN)
 229  UFK – ING Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (PLN) UFK – NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (PLN)
 347  UFK – ING Globalny Długu Korporacyjnego (PLN) UFK – NN Globalny Długu Korporacyjnego (PLN)
 348  UFK – ING Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) UFK – NN Globalny Spółek Dywidendowych (PLN)


Jednocześnie informujemy, że z dniem 21 lipca 2015 roku ulega zmianie nazwa ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (ING TFI) na NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (NN Investment Partners TFI S.A.).