Aegon Polska poprawia wyniki

Grupa Aegon Polska kontynuuje poprawę wyników finansowych. W I półroczu 2016 roku Aegon TUnŻ – razem ze swoim oddziałem w Rumunii – wypracowało 17 mln zł zysku netto, a Aegon PTE 4,4 mln zł zysku netto.

– Drugi kwartał tego roku był kontynuacją pozytywnych wyników finansowych grupy. Udało nam się we wszystkich spółkach wypracować dobry wynik finansowy i utrzymać silną pozycję kapitałową. To dobra podstawa do dalszego rozwoju firmy w kolejnych kwartałach – mówi Michael Müller, członek zarządu Aegon TunŻ odpowiedzialny za finanse.

Przypis składki brutto w spółce życiowej w I półroczu 2016 roku wyniósł 223 mln zł. Spółka życiowa na koniec I półrocza zarządzała aktywami o wartości 3,24 mld złotych. Aegon TUnŻ utrzymuje bardzo wysoki poziom wskaźnika pokrycia kapitałowego Solvency II, który w przypadku tej spółki wynosi 354%.

– Kontynuujemy nasz rozwój w segmencie tradycyjnych produktów ubezpieczeniowych – mówi Michael Müller. – Zaproponowaliśmy klientom nową odsłonę polisy posagowej czyli Aegon Program Finansowania Studiów +, który cieszy się dużym zainteresowaniem. Dokonaliśmy też zmian w jednym z naszych sztandarowych produktów – terminowym ubezpieczeniu na życie i dożycie Aegon Program na Życie, dając klientom możliwość elastycznego wyboru między opcjami oszczędnościowymi i ochronnymi.

Dobre wyniki Grupy Aegon Polska to również efekt zysku wypracowanego przez Aegon PTE. Na koniec I kwartału zarządzany przez spółkę fundusz emerytalny Aegon OFE miał 918 tys. członków, a wartość aktywów funduszu netto wyniosła 5,64 mld zł. Zysk netto Aegon PTE po I kwartale wyniósł 4,4 mln zł.

Pod koniec czerwca Aegon PTE poinformowało o podpisaniu umowy przejęcia zarządzania funduszem Nordea OFE, pod warunkiem uzyskania zgód instytucji nadzoru. Po sfinalizowaniu tej transakcji Aegon OFE, według danych na koniec czerwca 2016 r., będzie czwartym co do wielkości funduszem emerytalnym na rynku.