Aegon zapewni ochronę w razie wypadku

Aegon włączył do oferty nowy produkt – Aegon Pakiet na Wypadek, dzięki któremu można zabezpieczyć się przed skutkami nieszczęśliwego wypadku.

Konsekwencje nieszczęśliwego wypadku mogą być poważne. Takie zdarzenie często oznacza konieczność pobytu w szpitalu, podjęcia leczenia i rehabilitacji czy zakupu sprzętu ortopedycznego. Trwałe skutki poważnego wypadku mogą spowodować też konieczność zmiany trybu życia, a nawet zmiany rodzaju wykonywanej pracy. Wszystko to może oznaczać często poważne konsekwencje finansowe.

Wprowadzony do oferty Aegon Pakiet na Wypadek to terminowe ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, które zapewnia ochronę przed dotkliwymi skutkami nieprzewidzianych zdarzeń. Produkt został przygotowany w formie 6 wygodnych pakietów, które różnią się między sobą sumą ubezpieczenia oraz wysokością świadczeń. Dzięki temu – w prosty sposób – każdy zainteresowany może dostosować ochronę do swoich potrzeb, dopasowując też do swoich możliwości finansowych wysokość składki, która wynosić może od 49 zł miesięcznie w najniższym pakiecie do 249 zł w pakiecie o najwyższej wysokości świadczeń, która może wynosić nawet 500 000 zł.

Ochrona ubezpieczeniowa zapewniana w ramach Aegon Pakietu na Wypadek obejmuje ryzyko śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku, jak również innych jego skutków, takich jak: trwałe inwalidztwo, trwały uszczerbek na zdrowiu, pobyt w szpitalu lub pobyt na oddziale intensywnej opieki medycznej.