Dobry początek roku w Aegon Polska

Grupa Aegon Polska udanie rozpoczęła 2016 rok. W pierwszym kwartale Aegon TUnŻ S.A – razem ze swoim oddziałem w Rumunii – wypracowało 9,38 mln zł zysku netto, znacznie poprawiając ubiegłoroczny wynik finansowy.

– Cieszy nas udany początek roku i wyraźna poprawa wyników po I kwartale. Dobre wyniki finansowe w połączeniu z silnym zapleczem kapitałowym stanowią dobrą podstawę do dalszego rozwoju spółek Aegon na polskim rynku. Dla naszych klientów jest to też gwarancja stabilności i realizacji złożonych obietnic – mówi Michael Müller, członek zarządu Aegon TunŻ odpowiedzialny za finanse.

Spółka życiowa na koniec I kwartału zarządzała aktywami o wartości 3,3 mld złotych. Natomiast wskaźnik pokrycia kapitałowego Solvency II w przypadku Aegon TUnŻ wynosi 336% i jest jednym z najwyższych wśród firm z sektora ubezpieczeniowego w Polsce. Przypis składki brutto w spółce życiowej w I kwartale 2016 roku wyniósł 113,6 mln zł.

– Misją Aegon jest pomoc klientom w zabezpieczaniu ich przyszłości finansowej. Dlatego chcemy oferować produkty nie tylko zgodne z wytycznymi i regulacjami, ale i odpowiadające zmieniającym się potrzebom klientów. Naszym celem jest rozwój w segmencie tradycyjnych produktów ubezpieczeniowych – mówi Michael Müller.

Aegon dokonał zmian w ofercie produktów, m.in. wprowadzając do niej Aegon Program Finansowania Studiów +, czyli polisę umożliwiającą regularne gromadzenie kapitału na edukację dzieci. – Badania przeprowadzone w związku z uruchomieniem programu Rodzina 500+ pokazują, że część rodziców, którzy z niego skorzystają, chce przeznaczyć środki na budowanie finansowej przyszłości swoich dzieci. Potencjał rynku z tym związany jest duży i mamy nadzieję, że spora grupa klientów zdecyduje się właśnie na polisy posagowe – dodaje Michael Müller.

Aegon systematycznie rozwija też działalność w segmencie ubezpieczeń majątkowych, oferując ubezpieczenia domów i mieszkań, NNW oraz OC w życiu prywatnym. Z produktów tych skorzystało już ponad 16 tys. klientów.

Na dobre wyniki Grupy Aegon Polska wynik wpłynął też zysk wypracowany przez Aegon PTE. Na koniec I kwartału zarządzany przez spółkę fundusz emerytalny Aegon OFE miał 919 tys. członków, a wartość aktywów funduszu netto wyniosła 5,97 mld zł. Zysk netto Aegon PTE po I kwartale wyniósł 3,2 mln zł.