Informacja dotycząca porozumienia w sprawie ubezpieczeń na życie z UFK

Informujemy, że Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. podjęło decyzję o zawarciu porozumienia z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i zaproponowaniu Klientom posiadającym ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną, zmiany warunków umów w zakresie opłaty likwidacyjnej, opłaty za dystrybucję i za wystawienie polisy lub opłaty warunkowej.

Nasza obecna propozycja nawiązuje do podjętych w ostatnim czasie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczących opłat likwidacyjnych pobieranych przez ubezpieczycieli. Aegon postrzega te decyzje, określające jednolite zasady dla wszystkich uczestników rynku, jako pomocne również dla wyznaczenia pożądanego standardu postępowania Towarzystwa wobec swoich Klientów. Dlatego Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. zaproponuje swoim Klientom, będącym stronami umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną, które zostały zawarte na podstawie wzorców umów wymienionych tutaj i które były aktywne 1 grudnia 2016 roku, zmianę warunków tych umów w zakresie opłaty likwidacyjnej, opłaty za dystrybucję i za wystawienie polisy na indywidualnych warunkach lub opłaty warunkowej.

Celem Aegon jest dbałość o zabezpieczenie finansowej przyszłości swoich Klientów przy jednoczesnym zachowaniu zasad uczciwej i równej konkurencji. Nasze Towarzystwo w przeszłości podejmowało już próby uregulowania kwestii opłat likwidacyjnych, zapewniając, że firma jest gotowa reagować na bieżący rozwój sytuacji, w tym na ustalenie jednolitych zasad postępowania i adekwatnie do niej dostosowywać naszą praktykę postępowania. Obecna decyzja jest tego wyrazem.

Aegon TU na Życie S.A. wyśle do swoich Klientów, w terminie do końca kwietnia 2017 roku indywidualną ofertę, w której będą przedstawione szczegółowe informacje dotyczące naszej propozycji.

Pragniemy przy tym wskazać, że przyjęcie naszej oferty jest dobrowolne i nie zamyka drogi do dochodzenia na drodze cywilnoprawnej roszczeń przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa z tytułu umowy ubezpieczenia, w tym dochodzenia dalej idących roszczeń dotyczących opłaty likwidacyjnej, opłaty za dystrybucję i za wystawienie polisy lub opłaty warunkowej.

W razie pytań prosimy o kontakt z Centrum Relacji z Klientami pod numerem telefonu 801 300 900 (koszt jak za połączenie lokalne) lub +48 22 592 10 00 (dla połączeń z zagranicy) w dni powszednie w godz. 8.00-20.00.