Informacja o wypłacie wierzytelności i częściowym umorzeniu funduszy Inventum

Zawiadamiamy, że 11 sierpnia 2016 roku, ING Bank Śląski S.A. jako likwidator funduszy Inventum Premium SFIO oraz Inventum Parasol FIO, opublikował komunikat o wypłacie bezspornych wierzytelności wierzycielom subfunduszu Inventum Stabilnego Wzrostu w likwidacji działającego w ramach funduszu Inventum Parasol FIO w likwidacji oraz funduszu Inventum Premium SFIO w likwidacji oraz komunikat o częściowym umorzeniu jednostek uczestnictwa i wypłacie środków pieniężnych uczestnikom subfunduszy działających w ramach funduszu Inventum Parasol FIO w likwidacji.

Bieżące informacje o kolejnych etapach procesu likwidacji dostępne będą na stronie likwidatora www.klienci-inventum.pl oraz na naszej stronie.