Likwidacja funduszu inwestycyjnego Templeton BRIC Fund

Ważne: Informacja dotyczy wyłącznie umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od Aegon TU na Życie S.A., z dniem 16 grudnia 2016 roku z oferty Towarzystwa zostanie wycofany ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy UFK – Templeton BRIC (PLN-hedged), którego aktywa są w 100% inwestowane w tytuły uczestnictwa funduszu Templeton BRIC Fund.

Wycofanie ww. UFK jest wynikiem decyzji Zarządu Franklin Templeton Investment Funds.

Z uwagi na powyższe, od dnia 28 listopada 2016 roku nie będą przyjmowane nowe zlecenia obejmujące nabycie jednostek uczestnictwa ww. UFK, tj. transferu środków oraz zlecenia zmiany alokacji składki do tego funduszu.

Jeśli posiadają Państwo środki w wycofywanym UFK prosimy o złożenie zlecenia transferu do innego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego do 12 grudnia 2016 r. Jeżeli nie dokonają Państwo transferu w podanym terminie, środki zgromadzone w wycofywanym UFK zostaną automatycznie przeniesione przez Towarzystwo do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego albo do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN), odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminów Funduszy mających zastosowanie do zawartej przez Państwa umowy ubezpieczenia.

Jeżeli w aktualnie obowiązującej alokacji Państwa składki jest uwzględniony wycofywany UFK prosimy o dokonanie zmiany alokacji do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do 12 grudnia 2016 r. Po tym terminie Towarzystwo dokona automatycznej zmiany alokacji składki do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego albo do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN), odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminów Funduszy mających zastosowanie do zawartej przez Państwa umowy ubezpieczenia. Przeniesione aktywa do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego albo UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) przez Aegon TU na Życie S.A. mogą Państwo w dowolnym momencie przetransferować lub zmienić alokację składki do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ofercie Towarzystwa.

Zlecenia Transferu oraz zmiany Alokacji Składki można złożyć osobiście w oddziale Banku Handlowego lub za pośrednictwem aplikacji internetowej „Twój Rachunek” dostępnej na stronie aegon.pl.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z oddziałem banku lub CitiPhone pod numerem 801 32 24 84 lub 22 692 24 84.