Oświadczenie FATCA – blokada rachunków od grudnia 2016

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie informuje, iż z końcem listopada 2016 r. upływa okres na złożenie Oświadczeń o rezydencji podatkowej – FATCA przez tych Klientów, którzy są zobowiązani do złożenia takiego oświadczenia.

A zatem, jeżeli Państwa umowa ubezpieczenia na życie:

• została zawarta w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 listopada 2015 r. oraz suma sald na wszystkich Państwa rachunkach ubezpieczenia na dzień 30 listopada 2015 r. przekroczyła wartość 50 tys. USD
(w przypadku klientów indywidualnych)

• bez względu na wysokość środków na rachunkach (w przypadku Klientów instytucjonalnych)

i nie złożyli jeszcze Państwo oświadczenia FATCA, to prosimy o złożenie tego oświadczenia w Aegon do 30 listopada 2016 r.

W przypadku wątpliwości co do obowiązku złożenia przez Państwa tego oświadczenia uprzejmie prosimy o kontakt z Centrum Relacji z Klientami pod numerem telefonu 801 300 900 (koszt jak za połączenie lokalne) lub +48 22 592 10 00 (dla połączeń z zagranicy) w dni powszednie w godzinach 8.00 – 22.00.

Przypominamy równocześnie, iż w przypadku braku Państwa oświadczenia Aegon zobowiązany będzie dokonać blokady środków znajdujących się na rachunkach Państwa umów ubezpieczenia. Blokada taka zostanie dokonana nie później niż w terminie 3 dni roboczych, tj. do 5 grudnia 2016 roku.

W celu uniknięcia blokady rachunku, zwracamy się z prośbą o złożenie oświadczenia bądź poprzez:

• odesłanie wypełnionego oświadczenia listownie na adres: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Centrum Operacyjne, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów,

• dostarczenie osobiście wypełnionego oświadczenia do dowolnego Biura Aegon Ubezpieczeń na Życie S.A. (adresy tych biur znajdą Państwo na stronie internetowej aegon.pl).

Druki oświadczeń są dostępne poniżej:

dla klientów indywidualnych 

dla klientów instytucjonalnych 

Informujemy przy tym, iż oświadczenie jest gromadzone na potrzeby realizacji obowiązków Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. dotyczących identyfikacji klientów będących podatnikami Stanów Zjednoczonych Ameryki wynikających z Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania lub usunięcia.