Kolejna edycja Aegon PomagaMY

Trwa piąta edycja projektu Aegon PomagaMY. Po raz kolejny pracownicy Aegon Polska będą wybierać osoby i fundacje, które otrzymają dotację w ramach programu.

Do 16 maja 2016 r. wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać wnioski o dotację dla potrzebującej osoby lub fundacji. Pomoc finansowa w ramach programu Aegon PomagaMY może być przyznana na cele zdrowotne, rehabilitacyjne, edukacyjne lub społeczne.

Wszystkie zgodne z regulaminem zgłoszenia zostaną poddane głosowaniu pracowników Aegon Polska, którzy wybiorą najciekawsze i najbardziej cenne ich zdaniem inicjatywy. Trzy z nich, które zdobędą największą liczbę głosów, otrzymają od Aegon dofinansowanie w kwocie odpowiednio: 5 tys. zł, 3 tys. zł i 2 tys. zł.

Zgłoszenia w tej edycji programu można przesyłać do 16 maja 2016 r.