Raport Aegon: czy jesteśmy gotowi płynnie przechodzić na emeryturę

Najnowszy raport emerytalny Aegon zbiera informacje o tym, czy Polacy są gotowi na elastyczne przechodzenie na emeryturę oraz jak wypadamy na tym tle w porównaniu z mieszkańcami innych krajów świata.

Koncepcja emerytury szybko się zmienia. Ludzie żyją dłużej i dłużej pozostają w dobrym zdrowiu, a emerytura to coraz bardziej aktywny etap życia, w czasie którego większa liczba osób poszukuje możliwości łączenia pracy i wypoczynku. Najnowszy raport emerytalny Aegon zbiera informacje o tym, czy Polacy są gotowi na elastyczne przechodzenie na emeryturę oraz jak wypadamy na tym tle w porównaniu z mieszkańcami innych krajów świata.

Dane demograficzne wskazują, że średnia długość życia systematycznie rośnie. Coraz więcej osób zachowuje też odpowiednią kondycję i zdrowie pozwalające pracować również po przekroczeniu wieku emerytalnego. Przewidywana średnia długość życia w chwili urodzenia w krajach OECD wynosi obecnie ponad 80 lat, a czas życia człowieka spędzony w dobrej kondycji zdrowotnej wydłuża się. W rezultacie pracownicy są dłużej fizycznie i psychicznie zdolni do pozostawania na rynku pracy. Dodatkowo w wielu krajach liczba ludności w wieku produkcyjnym zaczyna spadać, ponieważ liczba osób opuszczających rynek pracy przekracza liczbę osób wchodzących na rynek. Jednak możliwość kontynuowania pracy zależy od tego, czy pracodawcy docenią wartość utrzymania pracowników przekraczających wiek emerytalny i czy wdrożą rozwiązania, które umożliwią zatrudnionym kontynuowanie pracy i przejście na emeryturę w bardziej elastyczny sposób.

Raport „Nowe, elastyczne formy przejścia na emeryturę” przygotowany przez Aegon przedstawia oczekiwania pracowników związane z emeryturami oraz podejście pracodawców do ułatwiania im elastycznego przejścia na emeryturę. W badaniu wzięło udział 16 tysięcy respondentów z 15 krajów w Europie, obu Amerykach, Azji i Australii.

Jak pracownicy w Polsce wyobrażają sobie przejście na emeryturę?

Według badania przeprowadzonego przez Aegon 30% Polaków w wieku 55+ spodziewa się przejścia na emeryturę przed 65 rokiem życia. Pod tym względem najbliżej nam do Węgrów (29%) oraz Niemców (34%). Najwcześniej kończyć pracę zawodową chcą mieszkańcy Chin (aż 89%), a w krajach europejskich Francuzi (52%). Najmniej skłonni do wczesnego przejścia na emeryturę są z kolei Holendrzy – tylko 7% z nich chciałoby zrobić to przez 65 rokiem życia.

Również coraz więcej pracodawców chce zatrzymać w firmie starszych i doświadczonych pracowników, oferując im elastyczne warunki zatrudnienia. Pracownikom daje to możliwość kontynuowania pracy przy mniejszym obciążeniu, pracodawcy z kolei mogą korzystać z wiedzy i doświadczenia starszych pracowników. W Polsce aż 30% ankietowanych osób twierdzi, że ich pracodawca oferuje możliwość przejścia przed emeryturą z pełnoetatowego zatrudnienia na pracę w niepełnym etacie. Pod tym względem wypadamy dużo lepiej niż np. Japończycy (15%), Hiszpanie (19%), Kanadyjczycy (24%) czy Amerykanie (25%). Najlepiej pod tym względem jest natomiast w Indiach, gdzie aż 41% badanych deklaruje, że widzi taką możliwość.

Innym, choć wciąż mało popularnym, sposobem elastycznego przejścia na emeryturę jest przekwalifikowanie się na taki rodzaj pracy, który będzie bardziej dopasowany do możliwości starszych osób. W Polsce 8% ankietowanych twierdzi, że ich pracodawca to umożliwia. Nie odbiegamy tu znacznie od średniej europejskiej. Najbardziej elastyczni są natomiast pod tym względem pracodawcy w Indiach (24%) i Chinach (28%).

Co podpowiada nam demografia?

Wyniki badania pokazują, że zmiany demograficzne będą miały w przyszłości ogromny wpływ na rynek pracy. Eksperci Aegon twierdzą, że zarówno pracodawcy, jak i pracownicy powinni wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski. Pracodawcy powinni przyjrzeć się temu, w jaki sposób zmiany demograficzne będą wpływać na zatrudniane przez nich osoby i ocenić wartość zatrzymywania starszych pracowników jako sposobu utrzymania w firmie wiedzy i reagowania na ewentualne braki kadrowe. Z kolei pracownicy zbliżający się do wieku emerytalnego powinni przeanalizować swoją sytuację finansową w odniesieniu do oczekiwanych świadczeń emerytalnych i zawczasu podjąć konsultacje z pracodawcą w sprawie możliwości kontynuowania pracy po przekroczeniu wieku emerytalnego, np. w bardziej elastycznym systemie pracy. Z kolei administracja rządowa powinna identyfikować i likwidować niekorzystne regulacje i przepisy, które utrudniają pracę ponad ustalony wiek emerytalny.

Zobacz pełną wersję Raportu emerytalnego >>