Kwartalna stopa UFK – Aegon Gwarantowany Q1 2017 i całym 2017 roku

Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) w I kwartale 2017 roku na poziomie 0,25% w skali roku oraz na Minimalną Roczną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa na 2017 rok na poziomie 0% w skali roku.