Aegon Bezpieczna Spłata – nowe ubezpieczenie dla kredytobiorców ze zwrotem składki

W ofercie Aegon pojawił się nowy produkt – ubezpieczenie Aegon Bezpieczna Spłata.

To propozycja dla tych, którzy szukają zabezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego lub innych długoterminowych zobowiązań finansowych, a jednocześnie chcą mieć gwarancję niezmienności składki i oczekują zwrotu przynajmniej ich części na koniec umowy.

Ubezpieczenie na życie jest wskazane – a często nawet wymagane przez banki – dla osób korzystających z wieloletnich kredytów na większe kwoty, jak kredyty hipoteczne na zakup nieruchomości.

W przypadku większych zobowiązań śmierć kredytobiorcy może dla jego rodziny lub partnerów biznesowych oznaczać poważne kłopoty ze spłatą pozostałego zobowiązania, a w konsekwencji nawet utratę objętego kredytem domu lub mieszkania. Aegon Bezpieczna Spłata to ubezpieczenie, którego celem jest zabezpieczenie bliskich klienta przed spłatą jego zobowiązań w sytuacji, gdyby go nagle zabrakło.

Ubezpieczenie Aegon Bezpieczna Spłata jest dostosowane do potrzeb osób z wieloletnimi zobowiązaniami. W trakcie trwania umowy suma ubezpieczenia maleje, dopasowując się do systematycznie zmniejszającego się zadłużenia. Dzięki takiej konstrukcji polisy wpłacane składki budują kapitał do zwrotu kosztów ubezpieczenia na koniec umowy.

Jeśli w trakcie trwania ubezpieczenia nie dojdzie do żadnego nieszczęśliwego zdarzenia, klient otrzyma zwrot części, a nawet całość wpłaconych składek. W ten sposób może odzyskać koszty ubezpieczenia:

Okres Ubezpieczenia Zwrot wpłaconych składek na koniec okresu ubezpieczenia
25 lat 100%
20 lat 75%
15 lat 55%

Częściowy zwrot składek jest możliwy również w razie wcześniejszej rezygnacji z umowy – w takiej sytuacji wartość zwrotu zależy od momentu rezygnacji oraz okresu, na jaki została wykupiona polisa.

Suma ubezpieczenia Aegon Bezpieczna Spłata może wynosić od 100 tys. zł do 500 tys. zł, a składka ubezpieczeniowa wynosi już od 101 zł miesięcznie. Okres ubezpieczenia zależy od wieku ubezpieczonej osoby i wynosi maksymalnie 25 lat.