IKE i IKZE w Aegon

Aegon wprowadza do oferty nowe rozwiązanie – IKE i IKZE w formie ubezpieczenia.

Aegon Plan na Przyszłość z IKE i IKZE to ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, które dodatkowo pomaga gromadzić środki na emeryturę i pozwala skorzystać z ulg podatkowych. To wygodna forma ochrony i oszczędzania, w której – w ramach jednej umowy i jednej składki – można mieć również IKE i IKZE.

Oferta IKE i IKZE w Aegon to elastyczny sposób odkładania środków na dodatkową emeryturę. W ramach tej oferty można wpłacać środki regularnie, co miesiąc lub raz na rok – wszystko odbywa się automatycznie, a składka jest dzielona na część ochronną, inwestycyjną oraz na IKE lub IKZE, albo oba te programy emerytalne równocześnie. Można też dokonać wpłaty dodatkowej – to najwygodniejsza opcja dla tych osób, które wygospodarowały określoną sumę na ten cel i chcą maksymalnie wykorzystać limit wpłat na IKE/IKZE określony w danym roku kalendarzowym.

Aegon Plan na Przyszłość z IKE i IKZE to także sposób na skorzystanie z ulg podatkowych. Wypłaty z IKE, po spełnieniu warunków ustawowych, są zwolnione z 19% podatku od zysków kapitałowych. Z kolei w IKZE wpłacone kwoty można odpisać od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym PIT, a tym samym zmniejszyć swój podatek dochodowy za 2017 rok nawet o 1637 zł.

Więcej informacji >>