Komunikat w sprawie przeglądu zasad ładu korporacyjnego Przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że Zarząd oraz Rada Nadzorcza Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. (dalej: „Towarzystwo”) dokonało przeglądu Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych opracowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 r. (dalej: „ZŁK” lub „Zasady Ładu Korporacyjnego”) w roku 2017.

Na podstawie dokonanego przeglądu Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła realizację Zasad Ładu Korporacyjnego, dokonując oceny stosowania ZŁK przez Towarzystwo.

Zgodnie z dokonaną oceną Towarzystwo stosuje wszystkie Zasady Ładu Korporacyjnego.