Likwidacja funduszu inwestycyjnego PKO Rynku Pieniężnego

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od Aegon TU na Życie S.A., z dniem 08 września 2017 roku z oferty Towarzystwa zostanie wycofany ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy UFK – PKO Rynku Pieniężnego (PLN), którego aktywa są w 100% inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego, wydzielonego w ramach PKO Parasolowy – FIO.

Wycofanie ww. UFK jest wynikiem decyzji Zarządu PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Z uwagi na powyższe, od dnia 25 sierpnia 2017 roku nie będą przyjmowane nowe zlecenia obejmujące nabycie jednostek uczestnictwa ww. UFK, tj. transferu środków oraz zlecenia zmiany alokacji składki do tego funduszu.

Jeśli posiadają Państwo środki w wycofywanym UFK prosimy o złożenie zlecenia transferu do innego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego do 30 sierpnia 2017 r. Jeżeli nie dokonają Państwo transferu w podanym terminie, środki zgromadzone w wycofywanym UFK zostaną automatycznie przeniesione przez Towarzystwo do UFK Zastępczego.

Jeżeli w aktualnie obowiązującej alokacji Państwa składki jest uwzględniony wycofywany UFK prosimy o dokonanie zmiany alokacji do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do 30 sierpnia 2017 r. Po tym terminie Towarzystwo dokona automatycznej zmiany alokacji składki do UFK Zastępczego. Przeniesione aktywa do UFK Zastępczego przez Aegon TU na Życie S.A. mogą Państwo w dowolnym momencie przetransferować lub zmienić alokację składki do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ofercie Towarzystwa.

Zlecenia Transferu oraz zmiany Alokacji Składki można złożyć u naszych Przedstawicieli lub za pośrednictwem aplikacji internetowej TwójRachunek.pl dostępnej na stronie aegon.pl.

W razie j pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią pod numerem 801 300 900 lub mailowo na adres e-mail: kontakt@aegon.pl