Promocyjna premia dla klientów Aegon

Aegon przygotował ofertę promocyjną dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Aegon Plan na Przyszłość.

Aegon Plan na Przyszłość to ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Jest to propozycja dla osób, które oczekują oferty pozbawionej zbędnych opłat i jednocześnie szukają atrakcyjnej i szerokiej gamy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w jednym miejscu.

W ramach promocji tego ubezpieczenia Aegon zaoferował korzystającym z niej klientom dodatkową premię. Każdy, kto pomiędzy 1 marca a 31 maja 2017 roku zawrze umowę ubezpieczenia Aegon Plan na Przyszłość na co najmniej 15 lat, otrzyma dodatkowe środki na koniec okresu ubezpieczenia. Wartość premii równa jest wartości składek wpłaconych w pierwszym roku. W ten sposób można wartość środków zgromadzonych na koniec okresu umowy powiększyć nawet o dodatkowe 48 tys. zł, a minimalna wartość premii wynosi 2 tys. zł.

Przejdź do strony produktu, aby poznać szczegóły >>