Badanie emerytalne Aegon: Udana emerytura to zdrowie i bezpieczeństwo finansowe

Zmienia się nasze podejście do emerytury. Coraz częściej uważamy ją za aktywny etap życia. Takie wnioski płyną z badania emerytalnego przeprowadzonego przez Aegon.

Aegon przedstawił kolejną edycję corocznego badania emerytalnego. Ankieta „Udana emerytura – dobre zdrowie i zabezpieczenie finansowe” bada stosunek do emerytury u osób z 15 krajów z całego świata. Eksperci Aegon pytają, jak mieszkańcy tych krajów przygotowują się do przejścia na emeryturę. Wnioski zawarte w raporcie Aegon są oparte na wynikach ankiety przeprowadzonej wśród 16 tysięcy pracowników i emerytów z 15 państw: w tym Polski, a także Australii, Brazylii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Węgier, Indii, Japonii, Holandii, Hiszpanii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Coraz lepiej przygotowani do emerytury

Opracowany przez Aegon Indeks Przygotowania Emerytalnego (ARRI) mierzy przygotowanie do emerytury w skali od 0 do 10, przy czym wynik 8 lub wyżej uważa się za dobre przygotowanie. W 2017 r. globalny indeks ARRI wyniósł 5,92. Choć wciąż oznacza to niski poziom przygotowania, nastąpiła nieznaczna poprawa względem 2016 roku (o 0,11). Po raz pierwszy w sześcioletniej historii ankiety nieco ponad połowa państw (8 z 15) osiągnęła średni wynik 6,0 lub wyżej. Wskaźnik ARRI dla Polski wyniósł 5,3 i jego wartość nie zmieniła się względem poprzedniego roku.

Zwiększenie wskaźnika ARRI wynika z kombinacji różnych czynników: ludzie czują się lepiej przygotowani do emerytury, ponieważ wiele gospodarek cały czas wychodzi z kryzysu finansowego z 2008 roku; dodatkowo poprawa koniunktury i dobra sytuacja na giełdach coraz częściej skłaniają do oszczędzania.

Emerytura to nie koniec życia

Emerytura stała się w ocenie pracowników aktywnym etapem życia. Przyszli emeryci pragną utrzymywać więzi społeczne, uczestniczyć w życiu społecznym i pozostawać aktywni ekonomicznie. W skali globalnej większość , bo 72%, ma pozytywne skojarzenia z emeryturą, obejmujące odpoczynek (46%), wolność (41%) i radość (31%). Zmieniają się też aspiracje i plany związane z emeryturą. Najczęściej wskazywane to podróżowanie (62%) oraz spędzanie czasu z przyjaciółmi i rodziną (57%).

Coraz więcej ankietowanych osób przewiduje przejście na pełną emeryturę w późniejszym wieku. Emerytura oznacza dla nich możliwość dalszej pracy, ale w nieco spokojniejszym tempie, z większą ilością czasu na cieszenie się życiem osobistym. Aż 57% pracowników przewiduje, że na emeryturze nadal będzie w jakiś sposób pracować.

Skąd wziąć na to pieniądze?

Aegon w badaniu pytał też przyszłych emerytów o źródła finansowania na emeryturze. W skali globalnej respondenci oczekują, że 46% ich dochodu na emeryturze będzie pochodzić od państwa, 24% od pracodawcy, a 30% z własnych oszczędności i inwestycji. Mimo to tylko 39% pracowników z całego świata opisuje siebie jako osoby regularnie oszczędzające (tj. cały czas odkładające na emeryturę), a jedynie 14% pracowników ma opracowaną strategię przygotowania do emerytury. W Polsce ten wskaźnik jest jeszcze niższy – zaledwie 6% badanych deklaruje posiadanie takiego planu przygotowań.

Aby jednak cieszyć się emerytura w pełni nie wystarczy zadbać o swoje finanse, ale także o zdrowie. Dlatego w tegorocznej ankiecie Aegon pytał przyszłych emerytów o stan zdrowia. Okazuje się, że pracownicy, którzy cieszą się znakomitym lub dobrym zdrowiem i prowadzą zdrowy i aktywny tryb życia, mają wyższy wskaźnik przygotowania do emerytury niż ci, którzy tego nie robią. Takie osoby siedem razy częściej twierdzą, że są pewne tego, że będą cieszyć się wygodą na emeryturze (49% w porównaniu z 7%).

Zobacz pełny raport z badania emerytalnego Aegon >>