Kwartalna stopa UFK – Aegon Gwarantowany IV kw. 2017

Informujemy, że Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) w IV kwartale 2017 roku na poziomie 0,25% w skali roku.