Zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej funduszu Allianz Flexi Asia Bond

Informujemy, że z dniem 13 listopada 2017 r. zmianie ulegnie nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK – Allianz Flexi Asia Bond (PLN), znajdującego się w ofercie Aegon TU na Życie S.A., na UFK – Allianz Artificial Intelligence (PLN).

Jednocześnie informujemy, że zmianie uległa nazwa funduszu inwestycyjnego, do którego jest lokowane 100% aktywów ww. ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (z Allianz Flexi Asia Bond na Allianz Artificial Intelligence) oraz jego polityka inwestycyjna.

Szczegółowe informacje dotyczące polityki inwestycyjnej funduszu znajdują się w załączonej informacji.