Zmiana nazwy i strategii Allianz US Equity

Z dniem 17 lipca 2017 r. uległa zmianie nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK – Allianz US Equity (PLN), znajdującego się w ofercie Aegon TU na Życie S.A., na UFK – Allianz Global Metals and Mining (PLN).

Jednocześnie informujemy, że zmianie uległa nazwa funduszu inwestycyjnego, do którego jest lokowane 100% aktywów ww. ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (z Allianz US Equity na Allianz Global Metals and Mining) oraz jego strategia inwestycyjna.

Szczegółowe informacje dotyczące polityki inwestycyjnej funduszu znajdują się na stronie: https://www.analizy.pl/fundusze/fundusze-inwestycyjne/profil-funduszu/ALL73/Allianz-Global-Metals-and-Mining-%28Allianz-SFIO%29.html