Zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej funduszu UniAkcje Globalny Dywidendowy

Informujemy, że z dniem 2 stycznia 2018 r. zmianie ulegnie nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK – UniAkcje Globalny Dywidendowy (PLN), znajdującego się w ofercie Aegon TU na Życie S.A., na UFK – UniAkcje Selektywny Globalny (PLN).

Jednocześnie informujemy, że zmianie uległa nazwa funduszu inwestycyjnego, do którego jest lokowane 100% aktywów ww. ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (z UniAkcje Globalny Dywidendowy na UniAkcje Selektywny Globalny) oraz jego polityka inwestycyjna.

Szczegółowe informacje dotyczące polityki inwestycyjnej funduszu znajdują się w załączonej informacji.