Zmiana nazwy i strategii funduszu Schroder Global Demographic Opportunities

Informujemy, że z dniem 2 listopada 2017 r. zmianie ulegnie nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK – Schroder Global Demographic Opportunities (USD), znajdującego się w ofercie Aegon TU na Życie S.A., na UFK – Schroder Global Sustainable Growth (USD).

Jednocześnie informujemy, że zmianie ulegnie nazwa funduszu inwestycyjnego, do którego jest lokowane 100% aktywów ww. ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (z Schroder ISF Global Demographic Opportunities na Schroder ISF Global Sustainable Growth) oraz jego strategia inwestycyjna.

Szczegółowe informacje dotyczące polityki inwestycyjnej funduszu znajdują się w załączonej informacji.