Zmiana nazw ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Informujemy, że w wyniku zmiany nazwy funduszy inwestycyjnych, z dniem 13 października 2017 roku zmianie ulegają nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK), których aktywa są w 100% inwestowane w jednostki uczestnictwa tych funduszy inwestycyjnych.

ID Poprzednia nazwa UFK Nowa nazwa UFK
210 UFK – BPH Obligacji 1 (PLN) UFK – Rockbridge Obligacji 1 (PLN)
297 UFK – BPH Globalny Żywności i Surowców (PLN) UFK – Rockbridge Globalny Żywności i Surowców (PLN)

Jednocześnie informujemy, że z dniem 13 września 2017 roku uległa zmianie nazwa BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. na Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.