Zmiana nazw ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Informujemy, że w wyniku zmiany nazwy funduszy inwestycyjnych, z dniem 19 czerwca 2017 roku zmianie ulegają nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK), których aktywa są w 100% inwestowane w jednostki uczestnictwa tych funduszy inwestycyjnych.

ID  Poprzednia nazwa UFK Nowa nazwa UFK 
 12  UFK – Legg Mason Senior (PLN) UFK – ESALIENS Senior (PLN)
 13  UFK – Legg Mason Strateg (PLN) UFK – ESALIENS Strateg (PLN) 
 14  UFK – Legg Mason Obligacji(PLN) UFK – ESALIENS Obligacji (PLN)
 15  UFK – Legg Mason Akcji (PLN) UFK – ESALIENS Akcji (PLN)

Jednocześnie informujemy, że z dniem 13 czerwca 2017 roku uległa zmianie nazwa Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. na ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.