Zmiany związane z ustawą o wymianie informacji podatkowych pomiędzy państwami

Od 1 maja 2017 roku zaczęły obowiązywać uregulowania OECD Common Reporting Standard (dalej: „CRS”), wynikające z ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami z dnia 9 marca 2017 r.

CRS nakłada na instytucje finansowe obowiązek określenia rezydencji podatkowej klientów. Dotyczy to wszystkich państw, które przystąpiły do CRS, w tym wszystkich państw Unii Europejskiej. Zakresem CRS objęte są m.in. zakłady ubezpieczeń na życie. Również Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie jest zobowiązane do identyfikacji swoich Klientów, posiadających produkty objęte zakresem CRS.

W związku z powyższym, od dnia 1 maja 2017 roku Klienci, przy składaniu wniosku o umowę ubezpieczenia dla produktu objętego zakresem CRS, będą musieli złożyć oświadczenie o rezydencji podatkowej. W przypadku wskazania rezydencji podatkowej innej niż polska lub amerykańska, Klienci otrzymają do wypełnienia „Oświadczenie o statusie CRS”, którego wzory, znajdują się poniżej:

oświadczenie o statusie CRS – klienci indywidualni
oświadczenie o statusie CRS – klienci instytucjonalni

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt bezpośrednio z naszymi doradcami lub z Centrum Relacji z Klientami pod numerem telefonu 801 300 900 (koszt jak za połączenie lokalne) lub +48 22 592 10 00 (dla połączeń z zagranicy) w dni powszednie w godzinach 8.00 – 22.00.