Informacja o częściowym umorzeniu funduszy Inventum

Zawiadamiamy, że 2 marca 2018 roku ING Bank Śląski S.A., jako likwidator funduszu Inventum Parasol FIO, opublikował komunikat o częściowym umorzeniu jednostek uczestnictwa i wypłacie środków pieniężnych uczestnikom subfunduszy działających w ramach funduszu Inventum Parasol FIO w likwidacji.

Bieżące informacje o kolejnych etapach procesu likwidacji dostępne będą na stronie likwidatora http://klienci-inventum.pl oraz na naszej stronie.