Likwidacja funduszu inwestycyjnego Aegon Bessa

Informujemy, że z dniem 11 grudnia 2018 roku z oferty Towarzystwa zostanie wycofany ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy UFK – Aegon Bessa (PLN), którego aktywa są w 100% inwestowane w jednostki uczestnictwa tego funduszu. Likwidacja wskazanego UFK jest wynikiem decyzji Aegon Hungary Investment Fund Management Company, spółki zarządzającej funduszem Aegon Bessa o likwidacji funduszu. 

Z uwagi na powyższe, od dnia 5 listopada 2018 roku nie będą przyjmowane nowe zlecenia obejmujące nabycie jednostek uczestnictwa ww. UFK, tj. transferu środków oraz zlecenia zmiany alokacji składki do tego funduszu.

Jeśli posiadają Państwo środki w wycofywanym UFK prosimy o złożenie zlecenia transferu do innego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego do 5 grudnia 2018 r. Jeżeli nie dokonają Państwo transferu w podanym terminie, środki zgromadzone w wycofywanym UFK zostaną automatycznie przeniesione przez Towarzystwo do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN)/UFK o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego/UFK Zastępczego, odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia Zastępczego.

Jeżeli w aktualnie obowiązującej alokacji Państwa składki jest uwzględniony wycofywany UFK, prosimy o dokonanie zmiany alokacji do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do 5 grudnia 2018 roku. Po tym terminie Towarzystwo dokona automatycznej zmiany alokacji składki do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN)/UFK o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego/UFK Zastępczego. Aktywa przeniesione przez Towarzystwo do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN)/UFK o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego/UFK Zastępczego mogą Państwo w dowolnym momencie przetransferować lub zmienić alokację składki do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ofercie Towarzystwa. Zlecenia Transferu oraz zmiany Alokacji Składki można złożyć u naszych Przedstawicieli lub za pośrednictwem aplikacji internetowej TwójRachunek.pl

W razie j pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią pod numerem 801 300 900 lub mailowo na adres e-mail: kontakt@aegon.pl