Likwidacja funduszu inwestycyjnego Credit Suisse Money Market Sfr

Informujemy, że z dniem 5 grudnia 2018 roku z oferty Towarzystwa zostanie wycofany ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy UFK – Credit Suisse Money Market Sfr (CHF) (zwany dalej UFK), którego aktywa są w 100% inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Credit Suisse Money Market Sfr. Likwidacja wskazanego UFK jest wynikiem decyzji Credit Suisse Fund Management S.A., spółki zarządzającej funduszem Credit Suisse Money Market Sfr, o jego likwidacji.

Z uwagi na powyższe, od dnia 5 listopada 2018 roku nie będą przyjmowane nowe zlecenia obejmujące nabycie jednostek uczestnictwa ww. UFK, tj. transferu środków oraz zlecenia zmiany alokacji składki do tego UFK.

Jeśli posiadają Państwo środki w wycofywanym UFK prosimy o złożenie zlecenia transferu do innego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego do 4 grudnia 2018 r. Jeżeli nie dokonają Państwo transferu w podanym terminie, środki zgromadzone w wycofywanym UFK zostaną automatycznie przeniesione przez Towarzystwo do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN)/UFK o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego, odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia.

Jeżeli w aktualnie obowiązującej alokacji Państwa składki jest uwzględniony wycofywany UFK, prosimy o dokonanie zmiany alokacji do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do 4 grudnia 2018 roku. Po tym terminie Towarzystwo dokona automatycznej zmiany alokacji składki do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN)/UFK o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego, odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia. Aktywa przeniesione przez Towarzystwo do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN)/UFK o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego, odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, może Pan/i w dowolnym momencie przetransferować lub zmienić alokację składki do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ofercie Towarzystwa. Zlecenia transferu oraz zmiany alokacji składki można złożyć u naszych Przedstawicieli lub za pośrednictwem aplikacji internetowej TwójRachunek.

W razie j pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią pod numerem 801 300 900 lub mailowo na adres e-mail: kontakt@aegon.pl