Przesunięcie terminu likwidacji Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO

Ogłoszenie ING Banku Śląskiego S.A., likwidatora Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO (dawniej fundusze Idea), z 14 grudnia 2018 roku.

Informujemy, że 14 grudnia 2018 roku ING Bank Śląski S.A. opublikował ogłoszenie informujące o wydłużeniu terminu zakończenia likwidacji funduszu Inventum Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami oraz funduszu Inventum Premium SFIO. Nowy przewidywany termin zakończenia likwidacji ww. funduszy to 8 stycznia 2020 roku.

Treść komunikatu jest dostępna na stronie likwidatora.

W związku z ww. ogłoszeniem Aegon TU na Życie S.A. na identyczny okres odpowiednio zawiesza transakcje związane z umarzaniem jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, których aktywa są ulokowane w ww. fundusze inwestycyjne.

Bieżące informacje o kolejnych etapach procesu likwidacji dostępne są na stronie likwidatora klienci-inventum.pl oraz będą dostępne na naszej stronie.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią pod numerem 801 300 900 lub mailowo na adres e-mail: kontakt@aegon.pl