Roczna i kwartalna stopa UFK – Aegon Gwarantowany 2019

Informujemy, że Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) w I kwartale 2019 roku na poziomie 0,25% w skali roku oraz Minimalną Roczną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) w 2019 roku na poziomie 0,25% w skali roku.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią pod numerem 801 300 900 lub mailowo na adres e-mail: kontakt@aegon.pl