Zmiana nazw ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Informujemy, że w wyniku zmiany nazw funduszy inwestycyjnych, do których są lokowane aktywa poniższych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, z dniem 27 lipca 2018 r. zmianie ulegają nazwy następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK):

Kod UFK Poprzednia nazwa UFK Nowa nazwa UFK
ROC210PLN UFK – Rockbridge Obligacji 1 (PLN) UFK – Rockbridge Obligacji (PLN)
ROC297PLN UFK – Rockbridge Globalny Żywności i Surowców (PLN) UFK – Rckbridge Rynków Surowcowych (PLN)
ALL323PLN UFK – Allianz Pieniężny (PLN) UFK – Allianz Lokacyjny (PLN)