Zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej funduszu Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich

Informujemy, że ze względu na zmianę nazwy funduszu inwestycyjnego Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich na Allianz Obligacji Zmiennokuponowych w dniu 27 lipca 2018 roku zmieni się nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (UFK), do którego jest lokowane 100% aktywów poniższego UFK.

Kod UFK Poprzednia nazwa UFK Nowa nazwa UFK
ALZ442PLN UFK – Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (PLN) UFK – Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (PLN)

Zmiana nazwy wiąże się ze zmianą polityki inwestycyjnej funduszu, który będzie inwestował swoje akcje głównie w tytuły uczestnictwa luksemburskiego subfunduszu Allianz Global Floating Rate Nots Plus. Subfundusz ten inwestuje w obligacje o zmiennym oprocentowaniu na całym świecie, fłównie w najbardziej płynnych walutach. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej informacji.

Uprzejmie informujemy, że jeżeli posiadają Państwo środki ulokowane w UFK – Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (PLN) zawsze, w szczególności jeśli nie odpowiada Państwu zmiana polityki inwestycyjnej funduszu, mogą Państwo przenieść środki do innego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, dostępnego w ramach Państwa produktu.