Zmiana nazw ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Informujemy, że w wyniku zmiany nazw oraz polityki inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych, z dniem 5 listopada 2018 roku zmianie ulegają nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK), których aktywa są w 100% inwestowane w jednostki uczestnictwa tych funduszy inwestycyjnych.

Kod UFK Poprzednia nazwa UFK Nowa nazwa UFK
AEG182EUR UFK – Aegon Climate Change (EUR) UFK – Aegon Megatrend (EUR)
FTI073USD UFK – Franklin U.S. Equity (USD) UFK – Franklin Select U.S. Equity (USD)
PZU298PLN UFK – PZU Energia Medycyna Ekologia (PLN) UFK – PZU Medyczny (PLN)

Poniżej prezentujemy zakres zmian polityki inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych:

Fundusz Polityka inwestycyjna przed zmianą Polityka inwestycyjna po zmianie
UFK – Aegon Megatrend (EUR) Fundusz akcyjny inwestujący w spółki, których działalność związana jest z globalnymi zmianami klimatycznymi, wykorzystywaniem alternatywnych źródeł energii, a także zaangażowanych w agrobiznes Fundusz akcyjny inwestujący w spółki powiązane z aktualnymi trendami, jak np. zmiany demograficzne, odnawialne źródła energii czy innowacje technologiczne
UFK – Franklin Select U.S. Equity (USD) Fundusz akcyjny inwestujący głównie w kapitałowe papiery wartościowe spółek amerykańskich Zmiana polega na doprecyzowaniu polityki inwestycyjnej, celem ujęcia względów środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego jako czynników branych pod uwagę w procesie doboru akcji
UFK – PZU Medyczny (PLN) Fundusz akcyjny inwestujący w spółki powiązane z szeroko rozumianą energetyką, ochroną zdrowia i ochroną środowiska naturalnego Fundusz akcyjny inwestujący w spółki powiązane z ochroną zdrowia. Z zapisów statutowych zostały usunięte te związane z inwestowaniem aktywów w akcje spółek z sektorów związanych z energią i ekologią.