Zmiana nazw ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w związku ze zmianą nazwy BZ WBK TFI S.A.

Informujemy, że w związku ze zmianą nazw funduszy inwestycyjnych wynikających ze zmiany nazwy BZ WBK TFI S.A. na Santander TFI S.A, z dniem 17 września 2018 r. zmianie ulegają nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK), których aktywa są w 100% inwestowane w jednostki uczestnictwa tych funduszy inwestycyjnych.

Kod UFK Poprzednia nazwa UFK Nowa nazwa UFK
SAN036PLN UFK – Arka BZ WBK Akcji Polskich (PLN) UFK – Santander Akcji Polskich (PLN)
SAN056PLN UFK – Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK – Santander Stabilnego Wzrostu (PLN)
SAN057PLN UFK – Arka BZ WBK Zrównoważony UFK – Santander Zrównoważony (PLN)
SAN058PLN UFK – Arka BZ WBK Gotówkowy (PLN) UFK – Santander Dłużny Krótkoterminowy (PLN)
SAN059PLN UFK – Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (PLN) UFK – Santander Obligacji Skarbowych (PLN)
SAN258PLN UFK – Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (PLN) UFK – Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (PLN)
SAN296PLN UFK – Arka Platinum Dynamiczny (PLN) UFK – Santander Platinum Dynamiczny (PLN)
SAN324PLN UFK – Arka BZ WBK Akcji Tureckich (PLN) UFK – Santander Akcji Tureckich (PLN)
SAN374PLN UFK – Arka Prestiż Akcji Polskich (PLN) UFK – Santander Prestiż Akcji Polskich (PLN)
SAN375PLN UFK – Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN) UFK – Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN)
SAN435PLN UFK – Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (PLN) UFK – Santander Obligacji Europejskich (PLN)