Zmiana podmiotu zarządzającego aktywami na zlecenie Aegon TU na Życie S.A.

Informacja dotyczy wyłącznie umów ubezpieczenia, w których podmiotem zarządzającym jest Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A.

Informujemy, że 3 stycznia 2018 zarządzanie aktywami na zlecenie Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. od Domu Maklerskiego ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. przejął Aegon Asset Management, który jest częścią Grupy Aegon i zarządza aktywami o wartości 317 miliardów euro w Europie, a także Stanach Zjednoczonych i Azji.
Klienci, których dotyczy zmiana podmiotu zarządzającego aktywami zostaną dodatkowo poinformowani o tym fakcie korespondencyjnie wraz z aneksami do zawartych umów.

W razie pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni powszednie w godz. 8.00-20.00 pod numerem telefonu 801 300 900 (koszt jak za połączenie lokalne) lub +48 22 592 10 00 (dla połączeń z zagranicy).