Format wymiany danych w PPK

Grupa robocza PPK wypracowała uniwersalny format wymiany danych między pracodawcą a instytucją finansową świadczącą usługi PPK.

Dzięki takiej standaryzacji rozwiązań, wdrożenie w życie nowych procedur w polskich przedsiębiorstwach będzie przebiegać sprawniej dla wszystkich uczestników procesu obsługi programów PPK.

Dokument opisuje zalecenia techniczne wypracowane przez Grupę Roboczą PPK, w zakresie wymiany danych dotyczących PPK pomiędzy pracodawcą a instytucją finansową prowadzącą program PPK. Opisane zalecenia zostały przygotowane w oparciu o notatkę Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), dotyczącą zakresu wymiany danych rekomendowanego dla rynku przez PFR.

Grupę roboczą PPK zawiązano 19 listopada 2018. W skład grona wchodzą firmy, które zamierzają świadczyć usługi związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi – instytucje finansowe, agenci transferowi, dostawcy oprogramowania dla HR oraz przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia HR i grono praktyków HR.


Zakres i format komunikacji elektronicznej pomiędzy pracodawcą i instytucją finansową w obszarze PPK