Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszy Inventum na dzień 8 stycznia 2019 r.

Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszy Inventum Parasol FIO w likwidacji oraz Inventum Premium SFIO w likwidacji na dzień 8 stycznia 2019 r.

Zawiadamiamy, że 25 stycznia 2019 roku ING Bank Śląski S.A. jako Likwidator funduszy Inventum Premium SFIO oraz Inventum Parasol FIO na stronie klienci-inventum.pl opublikował Informację półroczną o stanie likwidacji funduszy Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO na dzień 8 stycznia 2019 roku.

Ze szczegółami można zapoznać się tutaj: https://klienci-inventum.pl/inventum?news_id=1103423-informacja-polroczna-o-stanie-likwidacji-funduszy-inventum-parasol-fio-w-likwidacji-oraz-inventum-premium-sfio-w-likwidacji-na-dzien-8-stycznia-2019-r